Telefon 02563 93633-0
Menü

Adsorptiekoelmachine

Startseite > Adsorptiekoelmachine

AdKM is evenals de AKM een thermisch aangedreven koelmachine. Deze bestaat uit twee met sorptiemiddel gevulde werkkamers evenals een condensator en een verdamper. Als soptiemiddel wordt Silicagel en als koelmiddel water ingezet.

Er lopen tegelijkertijd twee processen af. Voor de ene de verdamping van het koelmiddel en adsorptie van de ontstaande koelmiddeldampen door het adsorptiemiddel. Voor anderen die desorptie van het in de adsorptiemiddel gebonden koelmiddel en vervolgens de condensatie van de onstaande dampen. Doordat tussen de twee adsorptiebedden cyclisch omgeschakeld moet worden, kan met AdKM nagenoeg maar een continue proces gerealiseerd worden. Water-silicagel-AdKM zijn in het bijzonder voor lange afstandleidingen en solarthermie geschikt, dit omdat aandrijfstemperaturen van 60° C gebruiken kunnen. De lage COP (ca. 0,4), de hoge investeringskosten en het grote gewicht en bouwvolume maken het inzetten van een AdKM moeilijker waardoor het ook minder rendabel wordt. Daarnaast bedraagt de maximaal toegelaten verkoeling van het warm water 13 K, bij lage temperaturen echter 5-6 K.